ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Загальні умови надання платних стоматологічних послуг клініки  ФОП Гоцко Ю.М. «Advanced»

 

Загальні умови надання платних стоматологічних послуг є публічним договором приєднання (далі по тексту – Договір), відповідно до умов якого Фізична особа-підприємець Гоцко Юрій Михайлович (далі по тексту – «Клініка») зобов’язується надати Пацієнтові платні стоматологічні послуги (далі по тексту – послуги), дотримуючись дозволених на території України методів діагностики, профілактики та лікування, а Пацієнт зобов’язується своєчасно оплатити надані послуги за ціною, визначеною Прейскурантом Клініки.

 1. Визначення основних понять.

1.1. Гарантійний строк  – період часу, протягом якого у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, Пацієнт має право звернутися до Клініки для їх  безкоштовного усунення. Гарантійний строк визначається з дня завершення надання послуги. Гарантія надається лише на фізичні властивості матеріалів для лікування зубів: для реставрації зуба композитний матеріал, кераміка для керамічних реставрацій.

1.2. Лікуючий лікар – лікар з числа персоналу Клініки, якого обирає Пацієнт або який призначається Клінікою для надання послуг.

1.3. Пацієнт – фізична особа, яка фактично споживає стоматологічні послуги (результати дій чи  діяльності Клініки). У разі, якщо споживачем послуг є малолітня або неповнолітня особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта набуває законний представник  такої особи.

1.4. Послуги — стоматологічні та інші послуги, які надаються Клінікою, вичерпний перелік яких міститься в Прейскуранті, а також на сайті Клініки в мережі Інтернет за адресою:https://advanced.com.ua/

1.5. Прейскурант – документ, що містить перелік та ціни на послуги, що надаються Клінікою.

 

 1. Порядок надання послуг.

2.1. При зверненні Пацієнта до Клініки, останній заповнює Анкету дорослого пацієнта встановленої форми в письмовому та/або електронному вигляді. Якщо Пацієнтом є малолітня або неповнолітня особа, її законний представник заповнює Анкету батьків дитячого пацієнта та Анкету дитячого пацієнта.

2.2. В обумовлений час лікуючий лікар проводить огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи та можливі варіанти лікування, наслідки лікування, прогнозовані результати, ступінь ризику, можливі ускладнення і детально в усній формі інформує про це пацієнта.

2.3. За результатами огляду лікуючий лікар визначає та в усній та/або письмовій формі погоджує з Пацієнтом обсяг послуг (план лікування), що будуть йому надаватись.

2.4. Послуги надаються лікуючим лікарем в приміщенні, на обладнанні та використовуючи матеріали Клініки. Надання послуг здійснюється в робочий час Клініки згідно встановленого Клінікою графіку роботи.

2.5. Клініка має право відмовити Пацієнту в наданні послуг, якщо лікуючий лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги, або якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а також якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження або знаходиться у стані сп’яніння, або лікар вважає за необхідне скерувати пацієнта на лікування до іншого лікаря.

2.6. Для досягнення прогнозованого результату лікувального процесу, Пацієнт зобов’язаний дотримуватись всіх рекомендацій лікуючого лікаря та завершити запропонований і погоджений курс лікування. Клініка не несе відповідальності за настання небажаних ускладнень у разі недотримання Пацієнтом наданих рекомендацій та/або недотримання ним умов цього Договору.

2.7. Пацієнт усвідомлює та погоджується з тим фактом, що прогнозований результат лікувального процесу може відрізнятись від фактичного з огляду на особливості організму Пацієнта. Клініка не несе в такому випадку жодної відповідальності.

 

 1. Гарантії щодо якості стоматологічних послуг.

3.1. Якість стоматологічних послуг визначається комплексом дій Клініки, що за методиками та властивостями відповідають обов’язковим для подібних послуг вимогам.

3.2. Клініка надає послуги, дотримуючись дозволених на території України методів діагностики, профілактики та лікування.

3.3. В разі виявлення Пацієнтом недоліків наданих йому стоматологічних послуг, він вправі протягом гарантійного строку звернутись до Клініки з вимогою безоплатно усунути ці недоліки.( перелом чи вмпадіння  пломби чи коронки, чи зубного протезу, чи зубного імплантанту)

3.4. Клініка бере на себе зобов’язання безоплатно усувати недоліки наданих послуг, які виявлені протягом гарантійного строку за умови:

-дотримання Пацієнтом рекомендацій Клініки, завершення курсу лікування ротової порожнини.

-дотримання Пацієнтом правил користування результатом діяльності (дії) Клініки (ортопедичною, ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом, тощо).

-своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування (якщо таке лікування є тривалим).

-відвідування Пацієнтом планових профілактичних оглядів (не рідше 1 разу на 6 місяців або за призначенням Клініки) та проведення професійної гігієни ротової порожнини в Клініці та огляду лікаря (не рідше 1 разу на 6 місяців або за призначенням Клініки).

– належної особистої гігієни ротової порожнини Пацієнта.

– відсутності шкідливого впливу на виробництві, де працює, буває чи перебуває Пацієнт.

3.5. У разі недотримання Пацієнтом будь-якої з умов, передбаченої пунктом 3.4 даного Договору, гарантійні зобов’язання Клініки припиняються, а Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги в період дії гарантійного строку.

3.6. Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги в період дії гарантійного строку, а Клініка не несе гарантійних зобов’язань у випадку виявлення недоліків наданих послуг, якщо ці недоліки виникли з вини Пацієнта (травма, соматичне захворювання тощо).

3.7. Якщо під час надання послуг (лікування) або гарантійного строку Пацієнт звернувся в інший заклад охорони здоров’я і отримав там будь-яку послугу, попередньо письмово не погодивши це з Клінікою, то гарантійні зобов’язання Клініки припиняються. При цьому, витрати Пацієнта на послуги в інших закладах охорони здоров’я Клініка не відшкодовує.

3.8. Ускладнення та інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта, ймовірність яких наявні знання та технології не можуть повністю виключити, не є недоліками якості послуг, якщо останні надані з дотриманням всіх необхідних дій та умов, що пред’являються до даного виду послуг.

3.9. Ускладнення, що настали після надання послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій Клініки (режим, тимчасові обмеження в виборі продуктів споживання, приймання необхідних препаратів, тощо) не є показником неналежної якості послуги і не можуть бути підставою для претензій до Клініки.

3.10.  Гарантійні строки на окремі послуги, що надаються Клінікою.

Послуги Гарантійний строк
Терапевтичний прийом:

–   пломба у дорослих

–   пломба у дітей (до 14 років)

 

24 місяці

6 місяців

Ортопедичний прийом:

–     ортопедичні конструкції, коронки, вкладки,

вініри

 

24 місяці

Імпланти та ортопедія:

 

–   імплант Straumann (виріб) гарантія вмробника

–   ортопедичні конструкції на імплантах

–   коронки на імплантах

 

 

пожиттєво

24 місяці

24 місяці

 

3.11. У випадку не приживлення імпланта Клініка гарантує повторне безкоштовне встановлення імпланта.

 

 1. Вартість послуг та порядок оплати.

4.1. Ціни на послуги, що надаються Клінікою, визначаються Прейскурантом, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитись. Інформація про вартість послуг міститься також в розділі «Ціни» на сайті Клініки в мережі Інтернет за адресою: https://advanced.com.ua/

4.2.  Вартість наданих послуг визначається  Планом лікування та/або Актом (Актами) наданих послуг на підставі чинного на день оплати Прейскуранту.

4.3. Клініка залишає за собою право в односторонньому порядку встановлювати тимчасові акції/спеціальні пропозиції, за умовами яких Пацієнтові пропонуються додаткові вигоди, зокрема, але не виключно: зниження вартості окремих послуг (комплексу послуг), можливість оплати з розстроченням/відстроченням платежу тощо. Перелік таких спеціальних пропозицій, термін їх дії, умови їх надання та інші особливості публікуються на Сайті клініки в розділі «Спеціальні пропозиції», а також можуть бути повідомлені Пацієнтові за його запитом в приміщенні Клініки чи іншим чином доводяться до відома Пацієнта, зокрема, шляхом здійснення електронної (з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, e-mail, месенджерів, соціальних мереж) розсилки інформації/новин від Клініки.

4.5. Послуги оплачуються Пацієнтом безпосередньо після кожного прийому у лікуючого лікаря у розмірі повної вартості наданої послуги за винятком випадків, передбачених Розділом 4 цього Договору. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати наданих послуг.

4.6. При наданні ортопедичних і ортодонтичних стоматологічних послуг Пацієнт зобов’язується здійснити передоплату у розмірі 100 % вартості робіт з виготовлення ортопедичної (ортодонтичної) конструкції.  При плануванні хірургічної операції або операції з імплантації Пацієнт зобов’язується здійснити передоплату у розмірі 100 % відповідного лікування до початку його проведення. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати.

4.7. Допускається проведення повної чи часткової передоплати вартості послуг (внесення авансу), який в подальшому зараховуватиметься у загальну вартість наданих стоматологічних послуг.

4.8. За згодою Клініки, можлива часткова оплата вартості послуг протягом часу їх надання. В такому випадку Пацієнт зобов’язується сплатити загальну вартість послуг не пізніше дня завершення надання послуги.  У випадку, якщо Пацієнт виявляє бажання  відтермінувати оплату послуг, він зобов’язуєтеся укласти додатковий Договір про відтермінування /розтермінування оплати послуг.

4.9. Оплата може здійснюватись: готівковим або безготівковим розрахунком через касу Клініки; безготівковим розрахунком з використанням сервісу Liqpay (на підставі надісланого на E-mail Пацієнта інвойсу).

4.10. Оплата послуг за згодою сторін може здійснюватись з відстроченням або розстроченням платежу, про що сторони зазначають в укладеному  між ними Договорі.

 

 1. Інформація про послуги

5.1. Детальний перелік стоматологічних послуг, які надає Клініка, та їх вартість містяться в Прейскуранті, чинному на момент звернення Пацієнта.

5.2. Інформація про особливості та умови надання кожної окремої стоматологічної послуги, перебіг лікування, можливий бажаний результат, можливі негативні наслідки надається Пацієнтові лікуючим Лікарем в приміщенні Клініки.

5.3. Клініка може відмовити Пацієнтові в наданні стоматологічних послуг в разі, якщо: з огляду на особливості організму чи стан здоров’я Пацієнта певна стоматологічна послуга може мати негативний наслідок для здоров’я Пацієнта або не матиме бажаного результату; Пацієнт відмовляється виконувати/виконує неналежним чином умови, дотримання яких є необхідним для надання йому стоматологічних послуг згідно вимог цього Договору, чинного законодавства, діючих у Клініці правил та інструкцій; Пацієнт не дотримується/дотримується неналежним чином/відмовляється дотримуватись рекомендацій лікуючого лікаря; в інших випадках, передбачених цим Договором. В такому випадку Клініка не несе жодної відповідальності за відмову від надання стоматологічних послуг.

 

5.4. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що в кожному окремому випадку надання стоматологічних послуг можуть існувати додаткові ризики та умови, які пов’язані з особливістю організму окремого Пацієнта та станом його здоров’я, і можуть потребувати проведення додаткових маніпуляцій, обстежень, отримання аналізів. З огляду на це, Пацієнт зобов’язаний беззаперечно виконувати всі вказівки лікуючого лікаря. В іншому випадку, Клініка звільняється від відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я Пацієнта та/або матеріальну шкоду (збитки), завдані у зв’язку з невиконанням Пацієнтом вимог лікуючого лікаря.

 

 1. Права та обов’язки Сторін.

6.1. Пацієнт має право:

6.1.1. На отримання будь-якого виду інформації, що відноситься до компетенції Клініки, яка допоможе Пацієнту брати участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я та послуг Клініки.

6.1.2. Обрати лікуючого лікаря з числа медичного персоналу Клініки з урахуванням його спеціалізації і згоди.

6.1.3. Вибрати час прийому у лікуючого лікаря, враховуючи вільний час у розкладі.

6.1.4. Знайомитись з документами, що підтверджують кваліфікацію лікаря і правоздатність  Клініки.

6.1.5. Відмовитись від надання послуг (в такому випадку оплата здійснюється за фактично надані послуги).

6.1.6. На відтермінування/розстрочення оплати наданих послуг, за умови укладення відповідного договору про відтермінування/розстрочення оплати послуг.

6.1.7. На оплату вартості послуг частинами протягом часу їх надання, відповідно до умов, визначених цим Договором.

6.1.8. На внесення повної чи часткової передоплати вартості послуг, відповідно до умов, визначених цим Договором.

6.1.9. Отримати виписку про обсяг наданих послуг, в тому числі про використані матеріали, стан стоматологічного здоров’я, тощо.

6.1.10. На надання послуг в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

6.1.11. На збереження в таємниці інформації щодо відвідувань ним  Клініки та стану його здоров’я. Включаючи відомості про результати обстежень, діагнози, методи лікування.

6.1.12. При зміні обсягу послуг та їх орієнтовної вартості протягом часу їх надання Пацієнт вправі на свій вибір:

-погодитись з цими змінами та їх вартістю;

-відмовитись від запропонованої зміни обсягу послуг;

-розірвати Договір, повністю розрахувавшись за фактично надані послуги до дати ініціювання розірвання Договору.

6.1.13. При виявленні недоліків у наданих послугах з вини Клініки на свій вибір витребувати:

-безоплатного усунення недоліків;

-відповідного зменшення вартості послуг;

-безоплатного повторного надання послуг.

6.2. Пацієнт зобов’язаний:

6.2.1. Ознайомитись з Прейскурантом Клініки.

6.2.2. Вказати достовірні дані про себе, як про Пацієнта,  які необхідні для надання послуг Клінікою.

6.2.3. Своєчасно повідомляти лікарю всю необхідну йому інформацію, в тому числі інформацію про стан свого здоров’я на момент звернення, про алергічні або незвичайні реакції на препарати, їжу, укуси, анестетики, пил, хвороби крові, реакції ясен і шкіри, кровотечах та інших станах, про шкідливі для здоров’я звички та інші відомості, що мають відношення до анамнезу чи здоров’я Пацієнта.

6.2.4. Прибути в Клініку в узгоджений час запису. При неможливості візиту, Пацієнт зобов’язаний завчасно повідомити про це Клініку особисто або по телефону.

6.2.5. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані послуги, а у випадках передбачених цим Договором вносити передплату.

6.2.6. Точно і в повному обсязі виконувати рекомендації лікаря для ефективного і безпечного здійснення процесу лікування і для забезпечення користування його результатами протягом максимального строку.

6.2.7. Дотримуватись гігієни порожнини рота та проходити профілактичний (контрольний огляд) не рідше 1 разу на 6 місяців за рекомендацією лікуючого лікаря.

6.2.8. Негайно сповіщати лікаря про зміни в стані здоров’я в процесі лікування або після його закінчення, внаслідок прийому лікарських препаратів.

6.2.9. У разі виникнення ускладнень, відхилень в процесі лікування або при виявленні дефектів пломб, зубних протезів, тощо, протягом гарантійного строку звернутись в Клініку, не вдаючись до допомоги інших закладів охорони здоров’я. В іншому випадку Пацієнт втрачає право гарантійного обслуговування.

6.4. Клініка зобов’язана:

6.3.1. Провести огляд за зверненням Пацієнта.

6.3.2. Надати Пацієнту достовірну та повну інформацію в усній формі: про стан порожнини рота в рамках спеціалізації лікаря, про можливі варіанти лікування, профілактики, медикаменти, матеріали, протипоказання, можливі ускладнення, тимчасові дискомфорти, що можуть виникнути під час надання стоматологічної послуги або після неї, про призначення та рекомендації, яких треба дотримуватись пацієнту для збереження або настання очікуваного результату.

6.3.3. Погодити з Пацієнтом в усній формі обсяг послуг, що будуть надаватись, визначити порядок і строки їх здійснення, а також попередню вартість.

6.3.4. Надавати Пацієнту для ознайомлення Прейскурант.

6.3.5. Надавати послуги дотримуючись дозволених на території України вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування.

6.4. Клініка має право:

6.4.1. У разі непередбаченої відсутності лікуючого лікаря в день, призначений для надання послуги, запропонувати Пацієнту іншого лікаря з числа медичного персоналу Клініки.

6.4.2. У разі непередбаченої ситуації затримати прийом Пацієнта або перепризначити на інший вільний час, відповідно до розкладу лікуючого лікаря.

6.4.3. На власний розсуд вносити зміни в Прейскурант.

6.4.4. При виникненні ситуацій, у яких Пацієнту необхідне надання невідкладних послуг (невідкладної/ургентної допомоги), самостійно визначити обсяг необхідних послуг.

6.4.5. При виникненні заборгованості Пацієнта призупинити надання послуг до моменту її повного погашення. При непогашенні Пацієнтом заборгованості протягом 2-х тижнів з дати виникнення заборгованості Клініка вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, що не звільняє Пацієнта від обов’язку щодо повної оплати наданих йому послуг.

6.4.6. Відмовити в наданні послуг Пацієнту, якщо лікуючий лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги, або якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а також якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження, знаходиться у стані сп’яніння, або не виконує/виконує не належним чином свої зобов’язання згідного цього Договору та/або рекомендації лікуючого лікаря.

 1. Відповідальність сторін.

7.1. Клініка несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України згідно з чинним законодавством України.

7.2. Клініка не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю Пацієнта та/або майнові збитки, спричинені в результаті: неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на призначений йому прийом в Клініку, контрольний медичний огляд чи для проведення професійної гігієни; дострокового розірвання Договору з ініціативи Пацієнта або з ініціативи Клініки внаслідок невиконання Пацієнтом зобов’язань згідно цього Договору чи рекомендацій лікуючого лікаря; внаслідок неповідомлення, неповного повідомлення та/або недостовірного повідомлення Пацієнтом даних про стан його здоров’я; недотримання рекомендацій щодо догляду за порожниною рота Пацієнта чи інших рекомендацій лікуючого лікаря; звернення Пацієнта за наданням йому Послуг до іншого закладу охорони здоров’я.

7.3. В разі несвоєчасної/неповної оплати Пацієнтом наданих послуг Клініка  право:

 • за зверненням Пацієнта погодити умови відтермінування/розстрочення оплати шляхом підписання відповідного договору та/або
 • призупинити надання стоматологічних послуг Пацієнту до моменту здійснення Пацієнтом оплати в повному розмірі згідно з цим Договором, якщо це не завдасть шкоди здоров’ю Пацієнта, та/або
 • вимагати від Пацієнта здійснити оплату стоматологічних послуг в повному обсязі в термін, визначений Клінікою, та/або
 • стягнути з Пацієнта пеню за несвоєчасне здійснення оплати в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості стоматологічних послуг за кожен день прострочення, та/або
 • стягнути з Пацієнта штраф в розмірі 30% розміру заборгованості Пацієнта в разі, якщо Пацієнт прострочив внесення оплати на більше ніж 30 календарних днів.

7.4. Клініка не несе відповідальності в разі, якщо надання стоматологічних послуг Пацієнтові є неможливим внаслідок дії певних об’єктивних обставин, не залежних від волі Клініки, зокрема, але не виключно, встановлення заборон чи обмежень надання стоматологічних послуг органами державної влади чи місцевого самоврядування  у зв’язку із запровадженням карантину.

 

 1. Порядок розв’язання спорів.

8.1. Усі спори, що пов’язані із даним Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

 1. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та/або непереборна сила як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

9.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), введення карантину, надзвичайного/воєнного стану, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.4. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором, і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.5. Не вважаються випадком недотримання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

9.6. Настання непереборної сили має бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

9.7. Сторони зобов’язуються докласти максимум зусиль для подолання перешкод, що виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.

 1. Інші умови.

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного  законодавства України.

10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання Пацієнтом (його законним представником) Згоди пацієнта з Загальними умовами надання платних стоматологічних послуг Клініки «Advanced» (далі – Згода пацієнта). Своїм підписом у Згоді пацієнта, останній підтверджує, що ознайомлений та погоджується з усіма умовами даного Договору.

10.3. Сторони дійшли згоди, що всі документи які складаються у зв’язку з укладенням та виконанням договірних зобов’язань згідно цих Загальних умов надання платних стоматологічних послуг (в тому числі Акт наданих послуг, анкети тощо) складаються в письмовому та/або електронному вигляді. В разі складення документа в письмовому вигляді, він засвідчується підписами сторін. В разі складення документа в електронному вигляді, він засвідчується шляхом проставлення власноручного підпису на сенсорному екрані електронного пристрою (планшету) та/або накладенням електронного цифрового підпису. Документи, складені в електронному вигляді прирівнюються за своєю юридичною силою до письмових документів, є належним підтвердженням факту, який вони засвідчують, та не потребують подальшого відтворення в письмовому вигляді. На вимогу однієї із сторін, документ, складений в електронному вигляді, може продубльовано в письмовому вигляді.

10.4 Погоджуючись з Загальними умовами надання платних стоматологічних послуг Клініки «Advanced» Пацієнт надає свою згоду на виготовлення фото – і відеоматеріалів з його участю, їх подальшу обробку, збереження, відтворення та використання в діяльності Клініки з метою: контролю якості надання стоматологічних послуг та удосконалення методів лікування, контролю і спостереження за станом здоров’я Пацієнта, використання в маркетингових цілях, включаючи публічне відтворення таких матеріалів тощо.

ЗАПИСАТИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

Отримайте всю необхідну інформацію про ціни, медичні послуги та процес реєстрації на гнучкі плани оплати послуг.

•  Прайс-лист

•  Мотиваційна брошура для пацієнтів

•  Варіанти плану оплати стоматологічних послуг